Lidmaatschapinfo

Vragen over de VISpas of uw lidmaatschap?

Neem contact op met de ledenadministratie.
Gerda Rebel – Meentweg 1 – 1271 PV Huizen.
tel. 035-5261376 / e-mailadres: ledenadm.hsv.naarden-bussum@hotmail.com

LIDMAATSCHAP:

Een VISpas (vanaf 14 jaar) kost                    € 37,00 *
Een jeugdVISpas (tot 14 jaar) kost                € 17,50 *

* incl. éénmalig € 5,= administratiekosten

Onderstaand tabelletje geeft aan wat u precies kwijt bent voor uw lidmaatschap indien u lid blijft.

VISpas Betaling Automatisch
Volwassenen vanaf 14 jaar                           € 32,00
Junioren tot 14 jaar                                       € 12,50

Wijzigingen doorgeven

Om een wijziging door te geven verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar onze ledenadministratie o.v.v. Wijziging lidmaatschap. 

Deze email kunt u sturen naar: ledenadm.hsv.naarden-bussum@hotmail.comLET OP:

Kiest u niet voor automatisch incasso, zal u aan het einde van het jaar worden uitgeschreven en dient u opnieuw lid worden voor het nieuwe visseizoen.