VBC

Binnen de vereniging is een commissie die zich bezighoudt met visstandbeheer. Dit is een groepje vissers dat samen met het bestuur wil zorgen voor een optimale visstand in ons verenigingswater. Afgelopen jaren lijken de vangsten in sommige wateren minder te worden en kregen we de indruk dat ook het visbestand slechter werd. Er hebben afgelopen jaren ingrijpende veranderingen in en om het viswater plaatsgevonden die hier mogelijk mee te maken hebben. Wat hiervoor de reden is en welke maatregelen genomen moeten worden om het visbestand goed te krijgen en te houden is nu de taak voor de commissie visstandbeheer.

Allereerst zal er een goed beeld gevormd moeten worden over de aanwezige visstand. Daarvoor is onder andere in januari 2007 vijf dagen lang in de vesting een visserij-kundig onderzoek uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. Ook vorig jaar maart is een zelfde soort onderzoek in de stadssingels van Huizen gedaan. Met deze gegevens krijgen we een goed beeld welke vissoorten er in het water voorkomen, hoe groot ze zijn en wat de conditie van de vis is.

Vervolgens zullen er andere inventarisaties gedaan moeten worden zoals de milieuomstandigheden en de wensen van de vissers. Bij een milieu-inventarisatie wordt onder andere gekeken naar de plantensoorten die voorkomen in en rondom het water. Ook worden diepten en baggerlaag gemeten en worden de oevers in kaart gebracht. De inrichting van het water “het huis van de vis” bepaald namelijk voor welke vissoorten het water geschikt is. Hoe gevarieerder de leefomgeving des te gevarieerdere soorten er zullen voorkomen. Het is belangrijk dat er verschillende leefgebieden voor de vis zijn, u kunt dan denken aan paai- en opgroeigebieden.

De commissie visstandbeheer zet zich daarvoor in en zal daarom in de toekomst in gesprek gaan met de beheerders van het water en de oever.

Leden van de commissie visstandbeheer zijn Steven Kras, Olaf Langendorff en Jurriën Uiterwijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Schroom dan niet en laat het ons weten.