Vliegviscommissie

Vliegviscommissie bestaande uit

Dirk Scheper
06-53789515 

Marcel Luntungan
06-52171070

Doelstelling vliegviscommissie


De doelstelling van de vliegviscommissie is om niet-vliegvissers en de vliegvissers binnen de vereniging met elkaar in contact te brengen en zo het vliegvissen breder uitdragen binnen de vereniging. Hierbij zal met speciale aandacht gekeken worden naar de jeugd.

Daarnaast zal de vereniging 1x per jaar een activiteiten kalender uitbrengen met daarin uiteenlopende activiteiten voor zowel de beginnende als de meer ervaren vliegvissers. Samenwerking met collega hengelsport organisaties behoort tot de opties om zo tot een groter bereik te kunnen komen qua deelnemers, maar ook om meer kennis te kunnen delen.

Als commissie willen we wel duidelijk uitstralen dat het gaat om het delen van kennis, kunde maar vooral plezier. Hierbij past voor ons als vliegviscommissie niet het wedstrijd element.

Als we als commissie praten over vliegvissen, dan hebben we het ook over het binden van vliegen en streamers. Ook hier zal in de activiteiten agenda voldoende aandacht aan besteed worden.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, neemt u dan telefonisch contact op met een van onze leden van de commissie en wij helpen u graag verder.