Privacybeleid

Privacybeleid

HSV Naarden-Bussum, websitebeheerder gevestigd aan Bonifaciuslaan 88, 1216PV Hilversum en ledenadministratie gevestigd aan Meentweg 1 – 1271 PV Huizen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
G.J. Rebel
Meentweg 1
1271 PV Huizen
035-5261376

Dhr. H. van Geffen en Mw. G. Rebel zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van HSV Naarden-Bussum; beiden zijn te bereiken via de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HSV Naarden-Bussum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via info@hsvnb.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
HSV Naarden-Bussum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw eventuele betaling,
– Om de VISpas bij u af te leveren,
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– HSV Naarden-Bussum analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van berichten en info af te stemmen op uw voorkeuren,
– HSV Naarden-Bussum verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en Sportvisserij Nederland.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HSV Naarden-Bussum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HSV Naarden-Bussum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

HSV Naarden-Bussum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

HSV Naarden-Bussum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken:

HSV Naarden-Bussum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HSV Naarden-Bussum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer info over de cookiewet vind u hier: https://hsvnb.nl/cookiewet/

Voor vragen omtrent ons privacybeleid kun je mailen naar info@hsvnb.nl

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

HSV Naarden-Bussum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@hsvnb.nl