Opzegging per 1 oktober

Bij opzeggingen van de VISpas krijgen we vaak opmerkingen over de datum van 1 oktober. Leden vinden het niet rechtsgeldig of niet gebruikelijk. Hieronder de uitleg.

Lidmaatschap / contributie

U bent lid van onze hengelsportvereniging en ontvangt via de vereniging een VISpas om te kunnen vissen.
Deze VISpas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.
Net zoals bij andere verenigingen bent u aan uw hengelsportvereniging vooraf contributie verschuldigd.
De VISpas die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig.
Daarom is het vanzelfsprekend dat u de VISpas in januari in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de vergunning. Mocht u de contributie aan de hengelsportvereniging niet op tijd betalen, dan heeft u geen recht op uw VISpas.

Wilt u toch weer een VISpas hebben, dus weer lid worden van een vereniging, dan betaalt u hiervoor inschrijfkosten. Die extra kosten had u zich kunnen besparen door op tijd uw contributie aan de vereniging over te maken. Andere optie is een automatische incasso, zodat u niet vergeet te betalen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen gebeurd door een e-mail te sturen naar ledenadm.hsv.naarden-bussum@hotmail.com

Let daarbij op de datum waarop u uw opzegging toestuurt. In ons huishoudelijk reglement is opgenomen dat alleen opzegging voor 1 oktober van het kalenderjaar per 31 december van datzelfde kalenderjaar kan worden doorgevoerd. Wilt u na 1 oktober nog opzeggen, dan kan dat, maar geldt uw opzegging voor 31 december van het opvolgende kalenderjaar. U blijft dus nog een extra jaar lid van onze vereniging als u niet voor 1 oktober hebt opgezegd.

Neemt u desondanks de VISpas niet af, dan wordt de VISpas teruggestuurd naar het federatiekantoor en betaalt u € 2,50 extra inschrijfgeld wanneer u in de loop van het jaar weer lid wil worden.

Waarom voor 1 oktober en is dit rechtsmatig?

De reden voor deze datum is omdat Sportvisserij na deze datum de VISpassen in orde gaat maken. Hengelsportverenigingen die hun eigen ledenadministratie hebben, krijgen de VISpassen toegestuurd zodat zij deze naar de leden kan sturen. 

En ja, het is rechtsmatig. Het is in ons huishoudelijk reglement opgenomen en uiteraard in het reglement van Sportvisserij MidWest Nederland, de federatie waarbij deze vereniging is aangesloten.

LET OP:


Kiest u niet voor automatisch incasso, zal u aan het einde van het jaar worden uitgeschreven en dient u opnieuw lid worden voor het nieuwe visseizoen.